Stoły rozbiorowe

Zastosowanie

Stoły przeznaczone do rozbioru mięsa w zakładach przetwórstwa mięsnego i garmażerniach.

Budowa