Mieszalniki do przypraw

Mieszalnik stożkowo ślimakowy typu Nauta

Zastosowanie

Mieszalnik do szybkiego i dokładnego wymieszania kilku składników w postaci ciał stałych, sypkich i pylistych w celu uzyskania jednorodnej mieszaniny. Stosowany w różnych przemysłach, m.in, spożywczym, budowlanym, farmaceutycznym. Nasze produkty tej serii znalazły zastosowanie w mieszaniu przypraw w zakładach produkujących przyprawy jak i zakładach mięsnych.

Budowa

Jest to mieszalnik ślimakowy o budowie stożkowej.  Składa się z:

  • Stożkowego, pionowego pojemnika
  • Wewnątrz pojemnika zamocowane jest mieszadło ślimakowe, które wykonuje ruch obrotowy wokół osi własnej oraz pojemnika, co pozwala na dokładne wymieszanie składników w całej przestrzeni pojemnika.
  • Od góry pojemnik zamknięty jest pokrywą z wbudowanym włazem do napełniania
  • Nad pokrywą znajduje się napęd mieszadła złożony z silnika przeciw-wybuchowego EX dla strefy pylistej i przekładni ze stali węglowej.
  • W dolnej części znajduje się zsyp z nożem napędzanym ramieniem - ślimakiem, co pozwala na dokładne oczyszczanie dna
  • Poszczególne elementy napędu jak koła zębate są wykonane ze stali o podwyższonej jakości

Mieszalnik na życzenie może być dostosowany do potrzeb odbiorcy zarówno pod względem wielkości jak i rozmieszczenia elementów wykonawczych oraz rozbudowany o dodatkową funkcjonalność jak podajniki i windy

Zasada działania

Sposób mieszania polega na wyciąganiu od dołu do góry produktów po ścianie bocznej leja. Natomiast środkiem leja osypuje się w dół to co ślimak wyciągnął do góry. Na skutek takiej cyklicznej pracy składniki zostają precyzyjnie wymieszane.