Kontrola (SCADA)

SCADA

Projektujemy i wdrażamy systemy nadzorującę przebieg procesu technologicznego SCADA. Jeśli masz problem z kontrolą produkcji lub chciałbyś ją usprawnić lub obniżyć jej koszt jest to system dla Ciebie. Poprawia on proces technologiczny i obniża koszty. Jego główne funkcje obejmują:

  • zbieranie danych z linii technologicznej
  • bieżace monitorowanie i wizualizacje stanu produkcji
  • sygnalizację stanów alarmowych (przekroczenie wartości granicznych parametrów, nieprawidłowości działania urządzeń sterujących, czujników)
  • archiwizację danych do centralnej bazy danych
  • tworzenie raportów, zarchiwizowanych przebiegów mierzonych parametrów jak i zachowanych stanów alarmowych. Raporty mogą być zapisywane w dogodnej formie dla użytkownika w postaci tekstowej, graficznej.

Proces technologiczny można monitorować poziomu zarówno komputerach PC jak i panela operatorskiego, istnieje też możliwość podglądu programu SCADA przez przeglądarkę internetową oraz proste i niskokosztowe uruchomienie dostępu do jednej aplikacji dla wielu komputerów/użytkowników. Co bardzo ważne w sterowaniu złożoną linią technologiczną, systemy wizualizacji umożliwiają rozproszone sterowanie z kilku stanowisk operatorskich.