Automatyczne magazyny

Zastosowanie

Automatyczny magazyn to system działający na zasadzie "towar do człowieka", komputerowo sterowany, obsługujący składowanie i pobieranie produktów. Zaprojektowany dla potrzeb zoptymalizowania przestrzeni, obsługi i zarządzania magazynem. Pozwala zaoszczędzić miejsce, czas i ograniczyć ilość personelu. Pomaga również minimalizować błędy wynikające z czynnika ludzkiego.

Zasada działania

Zasadniczym elementem magazynu jest dźwig na prowadnicach przenoszący towar w sposób szybki i precyzyjny między zadanym punktem dystrybucji a regałami rozlokowanymi wzdłuż prowadnic. Punkt dystrybucji może być ręczny obsługiwany przez człowieka bądź zintegrowany z linią produkcyjną.

Magazyn często dostosowywany jest do rozmiarów i rodzajów produktów. Zazwyczaj lżejsze składowane są w pojemnikach, skrzynkach, cięższe na paletach. Platforma nosząca produkty dla zwiększenia wydajności może być podwójna, tzn. nosić dwie skrzynki jednocześnie do różnych lokalizacji - półek.

System automatyczne dystrybuuje produkty na półkach tak, aby zapewnić jak największą efektywność pracy. Produkty klasyfikowane, szybciej rotujące trafiają do stref bliżej punktu dystrybucji. W przypadku magazynowania produktów spożywczych ważne jest ich składowanie i pobieranie metodą FIFO (first-in-first-out).

Dla potrzeb przemysłu spożywczego magazyn wyposażany jest w platformę myjącą i zautomatyzowany system mycia regałów. Magazyn w trakcie pracy może oprócz dystrybuowania pełnych skrzynek, odprowadzać puste do punktu mycia.

Dla potrzeb identyfikacji produktów wyposażany jest system RFID bądź kodów kreskowych. Niezaprzeczalną zaletą w stosunku do standardowych magazynów jest pewność procesu składowania i pobierania, kontrola pozycji oraz pełna kontrola stanów magazynowych.

Zalety

  • Oszczędność czasu. Proces odbywa się automatycznie, płynnie. Dźwig wyposażany jest w napędy pozwalające na szybką pracę przy utrzymaniu precyzji.
  • Oszczędność miejsca. Wyższe, gęściej rozstawione regały w porównaniu ze standardowym magazynem
  • Zmniejszenie kosztów magazynowania, kosztów pracy, wymagań w zakresie siły roboczej
  • Stała kontrola stanów magazynowych. Dzięki automatycznej inwentaryzacji w czasie rzeczywistym pozwala kontrolować stan magazynowanych towarów, wydajność i oszczędność miejsca.
  • Minimalizacja błędów wynikających z ręcznego zarządzania magazynem
  • Łatwość utrzymania higieny, automatyczne mycie
  • Zwiększenie bezpieczeństwa przez mniejszy udział człowieka w procesie magazynowania