Logistyka magazynowa

W ramach logistyki wewnętrznej oprócz kompleksowych instalacji transportu wewnętrznego zajmujemy się również logistyką magazynową, pomagając swoim klientom w planowaniu i optymalizacji ich systemów magazynowych.
Ofertę naszą kierujemy do zarówno do branży produkcyjnej, spożywczej, zakładów przetwórstwa mięsnego, jak i handlowej, hurtowni, firm zajmujących się logistyką magazynową.