Oparzelniki

Zastosowanie

Oparzanie tusz wieprzowych w całości, przed sczecinowaniem.

Budowa

  • woda podgrzewana przez: palnik olejowy, gazowy, parę, energię elektryczna
  • przygotowane do współpracy ze szczeciniarką
  • sterowane mikroprocesorem