Analiza (BI)

Dane z produkcji można przekształcić w informacje, w wiedzę, która pozwala na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. I my w tym pomagamy.

Oferujemy dodatkowe możliwości analizy zgromadzonych danych poprzez wdrożenie systemu typu BI (Business Intelligence), opartego na hurtowni danych. Pozwala on na tworzenie analiz, które ułatwiają podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych. System taki generuje raporty standardowe czy też zbiorcze, zarządcze. Pozwala na wykonywanie zaawansowanej analizy z wykorzystaniem statystyki, prognozowania, badania trendów, wyszukiwania zależności między danymi. Pomaga w znalezieniu kluczowych wskaźników efektywności działania przedsiębiorstwa, jakie na codzień mogą pozostać niedostrzeżone.